Gicom.nl
Gicom Composting Adresgegevens Gicom
Change language
linkedin facebook twitter e-mail
GICOM Composting Systems
Mestverwerking
Gecomposteerde mestkorrels
Composting Systems » Mestverwerking

Mestverwerking

Mest drogen in tunnels

Het drogen en hygiëniseren van mest in tunnels is een door GICOM ontwikkeld systeem. Door het composteringsproces op te starten wordt de mest eerst biologisch gepasteuriseerd, waardoor de mest voor een belangrijk deel biologisch droogt. Als de biologie ophoudt wordt het proces thermisch voortgezet door warme lucht toe te voeren. Hierdoor kan mest in enkele dagen gepasteuriseerd en vervolgens tot een laag vochthoudend gehalte gedroogd worden. De mest die uit de tunnels komt kan tot korrels of granulaat worden verwerkt.

Komeco BV

De door GICOM ontwikkelde techniek voor het drogen van mest in tunnels wordt direct toegepast bij Komeco BV in Dronten, onderdeel van GICOM BV.
Komeco heeft zich gespecialiseerd in het verwerken van dierlijke meststoffen tot hoogwaardige geperste organische mestkorrels en granulaten. Komeco maakt gebruik van een innovatieve techniek die door GICOM is ontwikkeld. De mest wordt biologisch gecomposteerd, waardoor ziektekiemen, ongewenste schimmels of bacteriën en (oliehoudende) onkruidzaden volledig afgedood worden. Verbetering van de bodemstructuur, groot vocht opnemend vermogen door het hoge organisch stofgehalte en gunstige NPK waardes, maken de mestkorrels en granulaat van Komeco van uitzonderlijke hoge kwaliteit. Daarnaast zijn de korrels geurarm door compostering en volledig onkruidvrij. Door directe toepassing van de innovatieve technieken van GICOM bij Komeco BV ontstaat een synergie die ten goede komt aan praktische kennis en resultaten.