Gicom.nl
Gicom Composting Adresgegevens Gicom
Change language
linkedin facebook twitter e-mail
GICOM Composting Systems
Beluchte vloer vrijloopstal
Beluchte vloer vrijloopstal
Composting Systems » Beluchte vloer vrijloopstal

Beluchte vloer vrijloopstal

Vrijloopstal
 
Op een bed van houtsnippers of compost kunnen koeien en andere dieren op een schone en zeer diervriendelijke wijze zeer goed verblijven. Voorwaarde is dan wel dat de houtsnippers constant biologisch schoon gehouden worden en dat vocht kan worden afgevoerd door verdamping en uitlekken. GICOM heeft hiervoor het spigotsysteem ontwikkeld, welke zorg draagt voor een zeer gelijkmatige beluchting en tevens dient als drainagesysteem.
Urine, mest, zweet en water(damp) zorgen voor constante vochtaanvoer in een stal. Als er teveel vocht in het bed is in combinatie met te lage temperaturen kunnen pathogenen ervoor zorgen dat koeien ziek worden. Door dagelijks de houtsnippers om te woelen en het GICOM systeem de houtsnippers te laten beluchten wordt vocht afgevoerd en pathogenen afgedood. Een schoon en prettig stalklimaat is het gevolg. De beluchte vloer is een energie zuinig ontwerp, welke eenvoudig is te reinigen. 
De GICOM software en sturing zorgt voor een constante optimale instelling van de ventilator(en) die de vloer van verse lucht voorziet. Door koppeling met de stalafzuiging en gecontroleerde verdamping is een prettig stalklimaat het gevolg.
Biologische mest of organisch materiaal drogen met een verplaatsbare beluchte vloer
 
Voor bijvoorbeeld kippenmest of digestaat kan GICOM een te verplaatsen beluchting leveren die bovenop een bestaande asfalt of betonvloer geplaatst kan worden. Temperatuurmeting, software en natuurlijk beluchting zorgen voor een optimale droging. Hierdoor vermindert geuremissie, verdampt veel vocht en blijft een beter te vermarkten mest over. Op hetzelfde oppervlak kan er daardoor langer mest opgeslagen worden. Als de vloer vol raakt, kan deze worden leeggereden, kunnen de beluchtingsbuizen opnieuw geplaatst worden en kan het proces van voren af aan beginnen.
Op verzoek wordt dit systeem geleverd met Wifi besturing, waardoor de gebruiker de vloer kan monitoren en desgewenst de sturing aan kan passen vanaf elke willekeurige locatie met internetverbinding. Tevens kan een weerstation gekoppeld worden aan het systeem. De vloer wordt compleet geleverd met temperatuursensoren, ventilator, beluchtingsbuizen, sturingskast, software, frequentieregelaar en opstartbegeleiding.