Gicom.nl
Gicom Composting Adresgegevens Gicom
Change language
linkedin facebook twitter e-mail
GICOM Composting Systems
Biologisch drogen
Luchtbehandelingssystemen
Composting Systems » Afvalverwerking » Biologisch drogen

Biologisch drogen

Naast het composteren van organisch materiaal, past GICOM de tunneltechnologie ook toe voor het biologisch drogen van reststromen waar organisch materiaal in zit. Hierbij wordt de organische fractie gecomposteerd. Bij de afbraak hiervan komt energie vrij die direct gebruikt wordt voor het drogen van het materiaal.

Dit proces heeft verschillende voordelen:
  • Door afbraak van organisch materiaal is de geuremissie significant minder en worden pathogenen als Salmonella, E. Colli, virussen e.d. voor een belangrijk deel afgebroken;
  • De activiteit van de organisch fractie neemt voor een belangrijk deel af. Hierdoor is het materiaal op te slaan zonder stankoverlast, aantrekkingskracht voor dieren, percolaatwater-uitloop, methaanproductie e.d.;
  • Het proces is aeroob waardoor methaanproductie wordt tegengegaan. Daarnaast wordt een belangrijk gedeelte van de koolstof opgeslagen, waardoor het proces directe CO2 emissie tegengaat;
  • Er vindt een direct verlies van volume en massa, tot ca. 40% plaats, waardoor opslagkosten of verdere transportkosten aanzienlijk verminderen;
  • Desgewenst is het materiaal verder te scheiden doordat het droog is;
  • Het calorische gehalte neemt toe waardoor bijstoken in verbrandingsovens tot een beter rendement leidt;
  • Installaties voor het biologisch drogen kunnen, in tegenstelling tot grootschalige verbrandingsovens, op lokaal niveau worden gebouwd.