Gicom.nl
Gicom Composting Adresgegevens Gicom
Change language
linkedin facebook twitter e-mail
GICOM Composting Systems
Compostkwaliteit
Compostkwaliteit
Composting Systems » Afvalverwerking » Compostkwaliteit

Compostkwaliteit

Per land, regio, afvalstroom en toepassing gelden er andere kwaliteitseisen ten opzichte van de compost en het biologisch gedroogde materiaal. GICOM klanten zetten hun compost af onder de meest belangrijke normen, waaronder het BOOM en BRL (NL), Vlaco (B), RAL (D), PAS 100 (UK en Ierland), EPA en DEP (USA en Australië).
Het GICOM systeem was het eerst goedgekeurde systeem op de Duitse markt. Ook in andere landen behoort het GICOM systeem tot de eerst toegelaten, of vanuit de overheid goedgekeurde systemen.
 
Pathogenen
Veel pathogenen zoals Salmonella, E. Colli bacterie, onkruidzaden en andere pathogenen worden grotendeels ongevaarlijk of geheel onschadelijk gemaakt onder invloed van het klimaat in GICOM Composterings tunnels. Door de juiste verhoudingen van temperatuur, tijd, vochtigheid, zuurstof en ammoniak wordt een snelle afbraak van pathogenen bewerkstelligd. Doordat de tunnels gedurende het composteringsproces afgesloten zijn voor mens, dier en machines komt het materiaal er weer schoon uit.
 
Stabiliteit
Afhankelijk van de lengte van het proces kan de stabiliteit van het product worden aangepast aan de wensen van de compost afnemer. Over het algemeen wordt dit uitgedrukt met de Duitse Rottegrad, al zijn ook daar per land andere normen voor. Door goed te mengen, op tijd te bevochtigen en middels het G-2000 systeem het juiste klimaat in te stellen, is met GICOM tunnels in afzienbare tijd een hoge Rottegrad te behalen.
Voor het biologisch drogen is de AT4 van meer belang. Ook dit is geen probleem in GICOM tunnels. Speciaal voor het biologisch drogen is de calorische waarde van het eindproduct van belang. Dit neemt drastisch toe na een korte tijd in de tunnel. In dezelfde tijd wordt het volume en gewicht fors gereduceerd, wordt het materiaal gepasteuriseerd en nemen de negatieve aspecten van organisch materiaal in welke afvalstroom dan ook sterk af.