Gicom.nl
Gicom Composting Adresgegevens Gicom
Change language
linkedin facebook twitter e-mail
GICOM Composting Systems
Biofilter, Amoniakfilter en Strofilter
Strofilter
Composting Systems » Luchtbehandeling » Biofilter, Amoniakfilter en Strofilter

Biofilter, Amoniakfilter en Strofilter

Bio filter
Na een GICOM waterwasser wordt lucht gereinigd door een biofilter. Bacteriën gebruiken de geurcomponenten in de overdruklucht als voedingsstof en vormen dit om tot neutrale geurcomponenten. Hierdoor voldoen GICOM installaties aan de strengste normen op het gebied van geuremissies.

Ammoniak filter
Bij de processen waar ammoniak in dusdanig hoge concentraties aanwezig is waardoor het toxisch wordt voor het bio filter, produceert GICOM ammoniakwassers. Met een zuur wordt water aangezuurd waardoor ammoniak neerslaat als ammoniumsulfaat en verwijdert wordt uit de lucht. Dit ammoniumsulfaat wordt vervolgens toegepast als stikstofbron bij de bereiding van champignonsubstraat.
GICOM zuurwassers worden altijd uitgevoerd met een extra water was-stap waarmee wordt voorkomen dat beton en ijzerwerk, verderop in het proces, worden aangetast door de zuren.

GICOM zuurwassers worden met name toegepast bij de volgende processen;
  • Fermentatie processen voor champignonsubstraat;
  • Pasteurisatie tunnels voor champignonsubstraat;
  • Composteertunnels voor zuiveringsslib;
  • Composteertunnels voor overige afvalstromen met een hoog ammoniakgehalte
 
Stro filter
Speciaal voor de overdruklucht van champignoncomposteringen is door GICOM een stro filter ontwikkeld. Hierbij wordt stro als biofiltermateriaal gebruikt. Na een aantal weken wordt het stro vermengd met het mengsel voor compost.
Een aantal voordelen doen zich hierbij voor:
Geurcomponenten worden voor een belangrijk deel uit de lucht gehaald;
Ammoniak wordt voor een belangrijk deel in het stro omgezet. Hiermee wordt er weer stikstof aan het composteringsproces toegevoegd en ontstaat dus een stikstof kringloop. Het stro wordt zachter, waardoor het composteringsproces sneller gaat.