Gicom.nl
Gicom Composting Adresgegevens Gicom
Change language
linkedin facebook twitter e-mail
GICOM Composting Systems
Innovatieve maatwerkoplossingen
Luchtbehandelingssystemen

Composting Systems

GICOM Composting Systems is toonaangevend specialist in de ontwikkeling van computergestuurde klimaatsystemen voor de champignonteelt, afval-, mestverwerking- en luchtreinigingssytemen. Voor elk verwerkingsvraagstuk biedt GICOM innovatieve maatwerkoplossingen. 

Ontsproten vanuit een champignonkwekerij in Biddinghuizen, werden vanaf 1984 de eerste innovatieve computergestuurde klimaatinstallaties voor de champignonteelt ontwikkeld. Vanuit het maken van klimaatsturing voor zowel het kweken van champignons als de productie van champignonsubstraat, breidde de activiteiten van GICOM zich al snel uit tot het maken van complete klimaatsystemen voor bijvoorbeeld composteringinstallaties. Ventilatie, koeling, verwarming, bevochtiging, meetapparatuur en computersturing worden in Biddinghuizen in eigen beheer ontwikkeld en gerealiseerd.

Decennia lang heeft GICOM door innovatieve ideeën zich ontwikkeld als een betrouwbare partner in compostering technieken. GICOM begeleidt en realiseert doelstellingen van de opdrachtgever in het bouwen van (gedeeltelijk) nieuwe composteringsinstallaties en het behandelen van specifieke soorten organische reststromen zoals GFT, mest of zuiveringsslib. Ieder project wordt professioneel begeleid van ontwerp, uitvoering met montageteams tot begeleiding in de opstartfase.

Al voor de invoering van gescheiden huisvuilinzameling heeft GICOM de tunneltechniek, zoals die in de champignonsector werd gebruikt, toegepast voor het composteren van GFT afval. Een innovatie die toonaangevend is gebleken in de afvalverwerkingssector wereldwijd. De GICOM tunneltechniek heeft zich in de loop der jaren zeker bewezen. Installaties begin jaren negentig door GICOM ontworpen en gebouwd, zijn nog steeds in bedrijf. Tegenwoordig wordt het GICOM tunnelsysteem toegepast voor de verwerking van allerlei organische reststromen.