Gicom.nl
Gicom Composting Adresgegevens Gicom
Change language
linkedin facebook twitter e-mail
GICOM Composting Systems
Afvalverwerking
GICOM tunnels
Composting Systems » Afvalverwerking

Afvalverwerking

Tunnelsystemen

GICOM heeft als één van de eersten de tunnel techniek toegepast bij het composteren van GFT afval. Dit concept wordt naast het composteren van GFT afval tegenwoordig wereldwijd toegepast voor het composteren van: zuiveringsslib, commercieel afval, dierlijke reststoffen, vergist residu, mest, grijs afval, groen afval en overige organische reststromen.

GICOM tunnels worden gebouwd in een modulair systeem waarbij variabele tunnelgroottes voorkomen. De tunnel afmetingen variëren in de praktijk van 15 tot 50 meter in lengte, en van 4 tot 8,5 meter in breedte. Hierin gaat tussen de 60 en 600 ton afval per tunnel. Omdat het een modulair systeem is bestaan installaties uit een verschillend aantal tunnels. In de praktijk varieert dit tussen de 3 en meer dan 50 tunnels per bedrijf. Zodoende hebben door GICOM gebouwde installaties een jaarcapaciteit die varieert tussen 4.000 ton en 400.000 ton per jaar.
GICOM installaties die relatief schone afvalstromen verwerken, zoals gescheiden ingezameld GFT afval, produceren een compost die toegepast wordt als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw. Dit is een manier van recyclen waarmee organische reststof in een plantaardige kringloop komt. Dit is essentieel voor een goed bodemleven en het behoud van mineralen en organisch product.

Door de hoge mate van beluchten, vindt er een optimale verdeling van zuurstof, temperatuur, vocht en ammoniak plaats. Hierdoor wordt organische stof in tunnels zeer snel afgebroken. GICOM ontwikkelt en produceert in eigen beheer de ventilatoren die zorg dragen voor de beluchting. Afhankelijk van het ingaande product en de gewenste eindkwaliteit duurt het proces in de tunnels tussen de 2 en 4 weken. Daarna wordt het materiaal gerijpt op een GICOM beluchte vloer. GICOM levert tunnels die met de shovel of met een vulmachine worden gevuld. Ook voor het leeghalen bestaan automatische varianten. Het GICOM tunnelsysteem kenmerkt zich door de relatief lage arbeidsbehoefte per ton afval.